Martin Buber

Viyana’da doğdu (1878). Frankfurt Üniversitesinde Musevi dini ve ahlakı üzerine dersler verdi (1923-1933). Ich und Du (Ben ve Sen) (1923) ad­lı elinizdeki eserinde, her şeyden önce, dünya ile ilgili bir insan anlayışına doğru yöneldi. 1938’de Filistin’e gitti, Kudüs Üniversitesinde sosyal felsefe profesörü ol­du (1938-1951). Mistik olduğu kadar, temelinde, hem gelenek bulunan hem de din topluluklarındaki insanların kardeşçe ilişkileri üzerine kurulu sosyal bir esasa da­yanan Yahudilik anlayışı geliştirmeye çalıştı, Hasidim’i inceledi; Die Erzahlungen der Chassidim (Hasidim Hikayeleri) (1947-1948). Sosyal ilişkilerle ilgili felsefesini Pfade in Utopia (Ütopyanın Yolları) (1950) adlı eserinde ve bu ilişkilerin 18. yüz­yıldaki tarihini de Gog und Magog (Gog ve Magog) (1949) adlı eserinde ortaya koydu. 1965 yılında Kudüs’te öldü.